Despre ISM

  • 17929

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) este o instituţie publică, în subordinea Ministerului Economiei şi are drept scop realizarea politicii naţionale în domeniul standardizării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 20 din  04.03.2016 cu privire la standardizarea naţională. Organizarea şi funcţionarea ISM sunt reglementate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Standardizare din Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 27 decembrie 2012 privind unele măsuri de reformare a sistemului.

Misiunea ISM constă în contribuirea la creșterea competitivităţii economiei naţionale, creşterea durabilă a bunăstării populaţiei şi sporirea utilizării sustenabile a resurselor. Misiunea ISM se realizează prin adoptarea standardelor europene și internaționale, promovarea standardelor și a standardizării.

Viziunea ISM constă în prezentarea noastră ca un organism național de standardizare modern, dinamic și performant, cu un stil de activitate bazat pe:

– o puternică cultură instituțională;

– o înaltă competență profesională;

– aplicarea instrumentelor IT moderne;

– procese și proceduri eficiente și transparente.

© 2024. ISM Standard Online. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY